Sözenler Semaver

Çay Keyfinin Adı

Semaver Kasidesi

Semaveri kurdum düze

Gelin gardaşlar hep bize

Hak yetişsin imdadımıza

Yan semaver dön semaver

Limon şeker çay semaver

Semaverin musluğu var

Çoban gibi ıslığı var

Dervişlerle dostluğu var

Çay içelim çay içelim

Nefsi hevadan geçelim

Semaverin hocası var

Kafkaslarda nicesi var

Buharada yücesi var

Yan semaver dön semaver

Atamızdansın yadigar

Semaverin suyu çiçek

Gelin gardaşlar çay içek

Çaysız meclisi nidek

Yan semaver dön semaver

Sana gurban can semaver

Semaveri alıştıralım

Maşa ile karıştıralım

Küskünleri barıştıralım

Yan semaver dön semaver

Limon şeker çay semaver